Globalleşen dünyada nüfusun hızla artması ve bireylerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi doğal kaynaklarımızı gün geçtikçe azaltmaktadır. Bundan dolayı işletmelerin malzeme tüketimlerini azaltmayı, mevcut atıklarını nitelikli bir şekilde geri dönüştürmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanılmayı amaçlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda işletmeler faaliyet içerisindeyken çevreye karşı olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilirliği de amaçlaması gerekmektedir. İşletmelerin çevreye zararlı maddelerin tüketimini ve atık miktarının azaltılmasını sağlayarak, kapsayıcı bir yaklaşım ile çevreyi korumak aynı zamanda çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmesi sağlanmalıdır.

• Her birimi kapsayan bir misyon ve strateji belirleyeceğiz
• Ana teması enerji verimliliği olan, atık azaltma, sürdürülebilir enerji üzerine odaklanacağız.
• Hedef, ölçüm, analiz ve performans konularına odaklanacağız.

Hizmet sektörü çerçevesinde tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların en etkin ve en doğru şekilde kullanılmasını ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılarak hava, su ve gürültü kirliliğini azaltarak doğal kaynakların sürdürülebilirliliğini sağlamak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak Ramada Kazdağları Termal Otel & Spa'nın çevre yönetim felsefesini oluşturmaktadır.

Buna bağlı olarak;
• İşletmenin bir çevre politikası ve buna bağlı olarak bir eylem planı mevcuttur.
• İşletme faaliyetlerinin çevreye olan etkisini takip etmek için belirlenen hedefler her ay düzenli olarak takip edilmektedir.
• İşletme çevresinde yer alan doğal bitki örtüsü korunmaktadır.
• Odalarda kullanılan havlular ancak misafir istediği ile değiştirilerek, su enerji ve deterjan kullanımı en aza indirgenerek çevreye verilen kimyasal atık en aza indirilmektedir.
• Geri dönüşümü mümkün olan ürünler kullanılmaya özen gösterilmektedir.
• Çamaşırhanede kullanılan yıkama ve kurutma makineleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen ürünler kapsamındadır.
• Tesiste ısıtma sistemleri için ihtiyacın0 %20-30 karşılayacak kadar güneş enerjisi ve ısı pompası kullanılmaktadır.
• Odalarda pencere veya kapı açıldığında ısıtma-soğutma sistemi otomatik olarak kapanarak gereksiz enerji kullanımı engellenmektedir.
• Genel alanlarda fotoselli lambalar kullanılmaktadır.
• A sınıfı enerji grubu lambalar kullanılmaktadır.
• Bazı ürünlerde zaman kontrol paneli bulunmaktadır.
• Enerji tasarrufu sağlayacak ısı dönüşüm teknolojileri kullanılmaktadır.
• Spa bölümünde bazı ünitelerin belirlenen zamanlarda çalıştırılmaktadır.
• İşletmenin elektrik ve su tüketimleri düzenli olarak takip edilerek raporlanmaktadır.
• Yeşil alanlar gün ışığından önce ya da gün ışığı etkisini kaybettikten sonra sulanmaktadır.
• Organik bahçe uygulaması yapılmaktadır.
• Misafirlerin kullanımı için bisiklet hizmeti sağlanmaktadır.
• Artan sağlıklı günlük yiyecekler gerekli kurumlara verilmesi yönünde işbirliği yapılmaktadır.
• Misafirlere çevre duyarlılık politikası ve alınan önlemler hakkında bilgi verilerek, çevresel politika için destekleri istenmektedir.
• Kimyasal ürün kullanımı en aza indirgenmiş ve kullanım miktarları takip edilerek raporlanmaktadır.
• Atıklar geri dönüşüm kurallarına uygun olarak ayrıştırılmaktadır.
• Tesisin idari işlerinde kâğıt tüketimini en aza indirerek elektronik sistemler kullanılmaktadır.
• Odaların %100'ü sigara içilmeyen odalardır ve genel alanlarda da sigara içilmemektedir.
• İşletme çalışanlarına çevre ve eylem planı, çevre politikası, su ve kimyasal kullanımı konularından düzenli olarak eğitim verilmektedir.